Hvordan Milton Friedman Predicted Bitcoin i 1999

Hvordan Milton Friedman Predicted Bitcoin i 1999
Bitcoin er allment omfavnet av det libertariske samfunn, for det meste fordi den digitale valutaen ikke er knyttet til noen enkelt regjering, og det er heller ikke så tungt regulert. (Nå, i hvert fall ikke ennå. Gi det tid.) Så det bør ikke komme som en overraskelse at ideen bak Bitcoin ble godkjent for år siden av Milton Friedman, shamanen til moderne frimarkedsøkonomi.

Bitcoin er allment omfavnet av det libertariske samfunn, for det meste fordi den digitale valutaen ikke er knyttet til noen enkelt regjering, og det er heller ikke så tungt regulert. (Nå, i hvert fall ikke ennå. Gi det tid.)

Så det bør ikke komme som en overraskelse at ideen bak Bitcoin ble godkjent for år siden av Milton Friedman, shamanen til moderne frimarkedsøkonomi.

I et intervju fra 1999 plutselig gjør rundene på YouTube, snakker Friedman om det så spennende internett, og sier at han mener det vil være en av "de store styrkene som reduserer regjeringenes rolle".

Det gjenstår å se, men han mused over ideen om en nettvaluta som høres utrolig kjent for dagens elskede, misforstått og utviklende Bitcoin ...